Därför är marknadsföring nya framtidsyrket

Marknadsföring blir allt mer viktigt för företag. Att nå ut i bruset idag är inte helt lätt. Därför finns det ett behov av duktiga marknadsförare.

Den digitala världen växer allt mer. Marknaden är i behov av digitala kommunikatörer, marknadsförare, analytiker och specialister. Ju större plats det digitala tar i samhället desto större är behovet för företag att nå ut till den tilltänkta målgruppen. För att få in en fot i branschen är en marknadsföringsutbildning en bra väg att ta. När du har rätt kompetens för att kunna analysera och fatta kvalificerade beslut inom marknadsföring är du attraktiv på arbetsmarknaden.

En marknadsförare ska kunna skapa publicitet

Som marknadsförare kan du jobba med olika områden i branschen. Du kan exempelvis jobba som klassisk marknadsförare men även som informationsstrategi, kommunikatör och informatör. Det finns olika yrkestitlar i branschen. Det finns även många vägar att välja mellan eftersom marknadsföring är ett stort och brett område. En marknadsförares jobb kan variera väldigt mycket. Den viktigaste uppgiften för en marknadsförare är dock att kunna skapa publicitet och uppmärksamhet för antingen en vara eller tjänst. Det är inte sällan som en marknadsförare gör marknadsanalyser och olika marknadsundersökningar.

Digital kompetens behövs på marknaden

Du kan välja att jobba både med digital marknadsföring och göra samarbeten med olika influencers för att nå ut till målgruppen men även med traditionell media som tv-reklam. Det är bland annat många företag som kommer bli mer digitala och därmed behöva digital kompetens för att överleva. Efterfrågan kommer därmed att öka på marknadsförare.

Jobb som marknadsförare kan få:

• Marknadskoordinator
• Marknadschef
• Marknadsplanerare
• Marknadsanalytiker

En utbildning är en språngbräda in i branschen

Att vara kreativt, nytänkande och duktig på att lösa problem är egenskaper som är bra att ha om du vill lyckas. Det gäller även att ha en bra känsla för när och hur en kampanj bör lanseras. När du går en bra marknadsföringsutbildning kan du lära dig och utveckla det kvalitéer som är bra att ha som marknadsförare. Om du är duktig, har gått en bra utbildning och visar framfötterna kan du med stor sannolikhet få ett bra jobb i branschen.