Höj förståelsen i vården med översättningar

Idag består Sverige av många olika människor. Vissa har bott här i hela sitt liv och är födda här medan andra nyligen har kommit hit och kämpar för att förstå samhället. Något som underlättar för den senare gruppen är om de kan få viktig information på sitt eget språk. Speciellt i vården är detta oerhört viktigt.

Tänk dig att du är hos en vårdgivare och varken riktigt kan förmedla hur du känner eller förstå vad vårdgivaren säger. Att besöka vården är i många fall en situation där du känner dig liten och utsatt. Finns det dessutom språkförbistringar kan utsattheten kännas ännu större. Det går dock att råda bot på det med rätt verktyg och förutsättningar.

Översättningar på olika språk är viktiga i vården

Som tidigare nämndes är en vårdsituation ofta utsatt. Om den som är sjuk inte heller kan kommunicera vad som är fel blir det ännu svårare. Det behövs därför både tolkar och översättare i vården. Tolkarna finns med vid vårdtillfället och översätter vad som sägs medan översättare kan översätta viktiga dokument som vårdtagaren ska ta del av. Söker du någon som kan översätta dokument inom vården? Då kan du vända dig till översättningsbyrån Avison som gör översättningar på många olika språk. De kan hjälpa dig att säkerställa att viktig information verkligen går fram.

Idag råder tyvärr en debatt om begränsning av tolkar inom vården, något som är olyckligt. Finns det inte tolkar på plats blir nämligen risken för vårdskador och missförstånd större, något som äventyrar patientsäkerheten.

Orsaker till att vården bör erbjuda översättningar

  • Minska risken för missförstånd
  • Minska risken för vårdskador
  • Få alla som besöker vården att känna sig inkluderade

Inkludering i samhället

Att få rättigheten till tolkning när den som är icke svensktalande besöker vården ger en känsla av inkludering. Det handlar om att få känna sig förstådd och att känna tillhörighet. Sådana förutsättningar är viktiga för att alla ska kunna integreras i samhället. Många vittnar om att de senare klarar sig utan tolk när det gått en tid. Vården är till för alla i vårt samhälle och alla har rätt till en säker vård. Tolkning och översättningar är en mycket viktig del av detta. Begränsas denna rättighet finns risken att många far illa i vårdsituationer.