Så kan företag göra mer miljömedvetna val

Planeten är i kris och för att vända det behöver alla hjälpas åt. Företag kan göra stor skillnad genom att göra mer miljömedvetna val. Att dra ner på energiförbrukningen, köpa miljövänligt papper och källsortera mer är några saker som gör skillnad på sikt.

Miljön är under hård press och alla behöver dra sitt strå till stacken, inte minst företag. Det finns många saker företag kan göra för att bidra, allt från att köpa miljövänliga pappershanddukar till att uppmuntra till samåkning och cykling till jobbet. Genom att fler företag gör medvetna val kan de blir mer miljövänliga och bidra till ett bättre klimat.

Tips för ett mer miljövänligt företag:

• Dra ner på pappersförbrukningen och välj miljövänligt papper.
• Förenkla källsorteringen.
• Minska elförbrukningen
• Byt lampor
• Återvinn och återanvänd saker.
• Källsortera mera och gör det enklare.
• Uppmuntra till samåkning och cykling.
• Bidra till olika klimatarbeten.
• Undvik onödiga tjänsteresor.

Miljömedvetna val gör skillnad

För att kunna bevara jorden och göra den till en bra plats för kommande generationer behöver alla bidra. Alla miljöåtgärder som företag företar sig, stora som små, gör skillnad på lång sikt. Att ställa om företaget att bli mer miljövänligt kan kosta lite i början men det är värt det. Du kan höja priserna på produkterna du säljer för att kompensera kostnaderna. Du kan förklara för kunderna varför priserna höjs. Det är många som är villiga att betala lite mer för klimatsmarta produkter. Det är dock viktigt att vara ärlig och trovärdig för att inte lura konsumenterna.

Gör det förändringar som fungerar

Det finns massor företag kan göra för att bidra. Att leva grönt och göra fler miljömedvetna val behöver inte vara komplicerade. Sedan kan alla inte göra allt men alla kan faktiskt göra någonting. Det företaget kan bidra med och bli mer miljövänliga räknas och gör skillnad. Att förenkla källsorteringen i fikarummet är ett enkelt sätt att bli mer miljövänlig. Att som företag uppmuntra det anställda att cykla och samåka till jobbet är ett annat sätt att bidra. Företaget kan även installera laddstolpar och göra det enklare för personalen att köra elbil. Att byta ut lampor till LED-lampor är ett sätt att minska elförbrukningen. Om det är möjligt kan företaget välja grön el till lokalerna. Det finns många förändringar att göra.