Skaffa larmtjänst till ditt företag

Personlarm är någonting som kan förbättra trivseln på många arbetsplatser. En dosa som gör att din personal på ett snabbt och enkelt sätt kan få hjälp av väktare. Läs mer nedan om larmtjänst och de fördelar det kan innebära att införskaffa personlarm till personalen på ditt företag.

Som företag är det bra att ha tillgång till larmtjänster. Variationen i utbudet är numera ganska stor. Till exempel går det att förse receptionister med personlarm, så att de snabbt kan få hjälp om någon hotfull eller oinbjuden person skulle komma in i receptionen. Bra larmtjänster ger personalen ett skydd, med direkt uppkoppling till väktare som snabbt kan vara på plats om någonting hotfullt skulle inträffa. Nedanför kan du läsa mer om personlarm, men först lite om vikten av att du skyddar företaget mot inbrott.

Skydda värdefull utrustning och mera med larmtjänst

Att inbrott på arbetsplatser förekommer är förstås inget nytt. Dessa kan i allra högsta grad bli kännbara. Att inbrottstjuven kommer undan med värdefull utrustning är inte den enda risken med inbrott. Beroende på vilken bransch du är verksam i finns också risken att eventuella affärshemligheter sprids. Förutom detta kan inbrott också innebära att din verksamhet stannar av. Datorer, värdefulla dokument som stjäls kan göra så att det inte går att jobba vidare förrän dessa har ersatts. Som du redan kunnat läsa är det såklart inte enbart företagets materiella tillgångar som behöver skyddas. För trivselns skull, och även av ekonomiska skäl, är det självklart att även personalen behöver känna sig trygga på arbetsplatsen.

Mer trygghet behövs när alltfler upplever sig hotade

En faktor som talar för att det är bra att investera i larmtjänster är att hot och våld på arbetsplatser ökar. För bara några år sedan sade statistiken att så många som 5 procent av de som förvärvsarbetar i Sverige hade utsatts för någon form av hot eller våld på arbetet. Att ha tillgång till ett personlarm förändrar inte det grundläggande problemet, men det bidrar ändå till ökad trygghet. Att du vet att hjälpen bara är ett knapptryck bort gör stor skillnad för den upplevda tryggheten.

Nattjobb – en stor källa till otrygghet

En typ av arbetsförhållanden där personlarm kan göra stor skillnad för tryggheten är inom nattjobb. Även om incidenterna i verkligheten inte är så vanliga som många tror är den upplevda otryggheten under nattjobb ofta väldigt stor. Detta gäller till exempel bland vårdpersonal som jobbar under nätterna och då behöver ta sig fram i områden som de upplever som otrygga. Under sådana förhållanden kan en såpass enkel åtgärd som ett billigt personlarm göra enorm skillnad för den personliga trygghetsupplevelsen. Att investera i personlarm utgör förstås en initial kostnad, men många företag står ändå att tjäna på en sådan i längden. Med ökad upplevd otrygghet på arbetsplatsen ökar också antalet sjukskrivningar. Sjukskrivningar och personal som inte trivs på sina jobb innebär förstås stora nackdelar för företaget, på flera plan. Sjukskrivningar är en merkostnad. Dessutom är otrygghet knappast bra för motivationen, så ditt företag har allt att tjäna på att investera i personlarm.