Använd automatiska lösningar för att effektivisera verksamheten

Det blir allt vanligare att företag väljer att använda sig av automatiserade lösningar, för att bättre kunna fokusera på det som kräver mänsklig involvering. Ibland kan det dock kännas som om tekniken har sprungit om dig – särskilt för dig som driver en mindre firma och känner svårighet i att följa med i alla de senaste framstegen. Men oroa dig inte – här kan du läsa om några av de automatiserade lösningar som du absolut ska ha i åtanke och fundera på att börja använda dig av.

Automatisering på ett företag är ett brett ämne som kan betyda många saker, till exempel kan du använda dig av ett så kallat marketing automation system, det vill säga ett automatiserat system för marknadsföring för att utan att vara personligen involverad i varje steg kunna inrikta personlig marknadsföring till olika kunder baserat på deras beteenden och köphistorik. Ett klassiskt exempel på detta är att känna av när en kund har lämnat något i varukorgen på din webbutik och sedan lämnat webbsidan, och att påminna dem om detta någon tid senare. Det finns många olika typer av automatiseringar. Vissa har väldigt breda användningsområden, som marknadsföringsexemplet, medan andra är mer inriktade på en viss typ av verksamhet.

Typer av automatiserade lösningar som är bra att använda sig av

Vissa typer av automatiserade lösningar är riktigt bra att åtminstone ta sig en titt på. Regelbundet återkommande uppgifter som följer ett visst mönster och sällan viker sig från det, som att ta betalt, är särskilt användbart då detta är väldigt enkelt för en dator att utföra, men upprepande, tidsödande och tjatigt för människor. Då är det istället bättre att lägga din tid på sådant som kräver förmågor som exempelvis att analysera saker, fatta beslut och vara social. Något att vara medveten om här är att bara för att något är komplext betyder detta inte att uppgiften inte går att tydligt definiera med regler och mönster och därmed göra genomförbar av ett automatiserat system.

Saker att ha i åtanke när det gäller automatisering

• Ett automatiskt system kan ibland göra misstag, som regel är de bra på att följa mönster och mindre bra på undantag. Se därför till att du, eller någon, är tillgänglig och kan ta hand om ett ärende som systemet inte klarar av. Detta är inte relevant för alla typer av system, men är särskilt viktigt att tänka på om du använder ett system som ska fatta ett beslut av något slag.
• Lösningar som har med artificiell intelligens (AI) att göra börjar blir allt mer genomförbara, men de mer avancerade sådana är för dyra ännu för att använda regelbundet, medan de mindre avancerade inte klarar av allt för komplexa uppgifter.
• AI-producerat material behöver också ses över av en människa innan det är redo att användas, då AI inte själv kan bedöma om det har producerat något som är vettigt, logiskt sammanhängande och sanningsenligt. Detta innefattar till exempel automatisk översättning, som bara för att det ser ut som målspråket inte nödvändigtvis låter bra för en person som talar språket i fråga.