Så ser ett bra ledarskap ut

Alla som befunnit sig i arbetslivet några år har nog mött exempel på både bra och dåliga ledare. En bra ledare kan lyfta ett helt företag, medan en dålig sådan kan sänka detsamma på kort tid. Det är därför viktigt att reflektera över termen ledarskap.

Hur ser egentligen en bra ledare ut? Det är något som många lagt pannan i djupa veck för att försöka lista ut. Svaret på frågan är dock inte entydigt. Det finns nämligen många olika ledartyper som fungerar lika bra. Det finns emellertid några egenskaper hos dem som är gemensamma. I den här texten kan du lära dig mer om dessa.

Gemensamma egenskaper för bra ledare

Som nämndes tidigare finns det många typer av personer som visat sig vara bra ledare. De brukar nästan alltid ha några egenskaper gemensamt. Vi tittar närmare på dem här. Ställer man sig frågan: vad är bra ledarskap? brukar ordet kommunikation komma upp ganska snabbt. En bra ledare är nämligen bra på att kommunicera sin vision och sätta upp tydliga mål som alla förstår. När man på en arbetsplats har tydliga mål att arbeta mot försvinner mycket stress. På en arbetsplats som är otydlig och där uppgifterna är diffusa är det vanligt att problem uppstår, till exempel mobbing och utanförskap. Att inte ha en tydlighet som ledare kan också orsaka utbrändhet hos de anställda eftersom de får för många och kanske också fel bollar i luften.

Det är också en viktig egenskap att som ledare kunna lyfta andra och se deras styrkor. Det kräver en hel del personkännedom eftersom alla människor inte är lika. De flesta har emellertid något speciellt som de är extra bra på. Kan man som ledare se detta och lyfta det har man kommit långt. Det är även viktigt att en ledare kan knyta samman människor och skapa en känsla av gemenskap på arbetsplatsen. Målet ska vara att alla ska känna att de arbetar mot samma sak där alla är viktiga kuggar i maskineriet.

Bra ledaregenskaper

• Kommunikativ
• Har förmåga att se människor
• Har förmåga att måla upp en tydlig bild av målet och vägen dit

Hur är en dålig ledare?

För att förstå bra ledarskap kan det vara bra att ta reda på hur en dålig ledare är. Att vara ledare innebär visserligen att man ofta ifrågasätts, men om man är bra eller dålig beror på hur man hanterar kritiken. Till och med storheter som Elon Musk ifrågasätts i sitt ledarskap.

Det som främst utmärker en dålig ledare är otydlighet. Att inte kunna kommunicera ut vilka mål som finns och hur de ska uppnås skapar en osäkerhet hos personalen. En dålig ledare är också mindre bra på att lyfta andra och se deras styrkor. Istället kanske det mesta av tiden går åt till att klaga på och pressa sin personal. Det är fel tillvägagångssätt.

Det går dock att vända på skutan. Känner man att man brister i sitt ledarskap kan det vara bra att anlita en coach som kan hjälpa en att komma tillrätta med problemen. En utomstående kan på ett bättre sätt se vad som fungerar och vad som inte gör det. En coach kan också hjälpa en att tydligare se sina egna styrkor och svagheter.