Därför ska fler företag satsa på arbetsmiljön

Välmående personer arbetar bättre så enkelt är det. Men för att en medarbetare ska må bra krävs det att arbetsmiljön på företaget är god. För att lyckas med det krävs insatser. Att hela tiden arbeta och förbättra arbetsmiljön är en grundförutsättning för att arbetsglädje ska kunna födas och frodas.

Mobbning och utfrysning är vardagsmat på många arbetsplatser runt om i landet. Många mår så dåligt att de överväger att sluta. En person som inte mår bra arbetar heller inte effektivt vilket i det långa loppet är negativt för företaget. Det är även kostsamt med personal som är sjuka och ofta frånvarande. För att få bukt med problemet är det arbetsglädje och en trivsam arbetsmiljö som företag ska satsa på.

Fler satsningar behövs på arbetsmiljö behövs

Arbetsglädje är ett begrepp som verkligen har varit på tapeten nu på senare tid. I kölvattnet av pandemin satsade regeringen bland annat på att förbättra arbetsmiljön inom vården. Den satsningen handlade om att skapa en hållbar arbetsmiljö som på sikt skulle generera färre sjukskrivningar och få fler att arbeta inom vården.

Arbetsglädje kan lätt spridas till andra

Att medarbetare mår bra på jobbet påverkar inte bara prestationen utan även relationer, hälsan och livskvalitén. Därför ska du som företagsledare verkligen satsa på arbetsglädje och en god arbetsmiljö. Det kommer gynna företaget i längden. Arbetsglädje är en känsla som en människa kan ha. Det handlar inte bara om att vara nöjd och stolt med arbetet utan det handlar även om att du ska känna dig trygg, inspirerad och uppskattad. Arbetsglädje är smittsamt och kan snabbt sprida sig till en hel grupp.

Arbetsglädje påverkar företaget positivt

Arbetsglädje är nyckeln till framgång för ett företag. Lägre sjukfrånvaro och produktiva medarbetare är något som arbetsglädje kan ge. Personer som känner arbetsglädje är även mer benägna att stanna kvar på en arbetsplats. Det viktigaste för att kunna skapa arbetsglädje är en god arbetsmiljö. För att få en bra arbetsmiljö krävs det att arbetet upplevs som meningsfullt. Det innefattar även en viss kontroll och inflytande. Du ska kunna styra takten du gör jobbet i eller i vilken ordning. För att en god arbetsmiljö ska kunna skapas krävs det ett stödjande ledarskap.

Ledningens ansvarar för arbetsmiljö och arbetsglädje

Det är främst ledningen och du som chef som ansvaret vilar på. Att arbeta aktivt med arbetsmiljön är ett måste och däribland även säkerhetsrisker, allvarliga brister i arbetsmiljön kan få oerhört tragiska konsekvenser. En bra arbetsmiljö behöver underhållas när den väl infunnit sig och samma gäller med arbetsglädjen.

Strategier som bidrar till en ökad arbetsglädje:

  • Lägg fokus på det som fungerar bra.
  • Skapa en inkluderande arbetskultur.
  • Våga prata om saker som irriterar och skaver.
  • Skapa en trygg arbetsplats.
  • Få medarbetarna att ställa upp för varandra.

Stöttande kollegor är betydelsefulla

För att få mer arbetsglädje på en arbetsplats finns det bra verktyg att ta till. Exempelvis att boka in en föreläsning inom ämnet eller en workshop kan bidra med oerhört mycket för teamkänslan. Att medarbetarna stöttar varandra är också en viktig komponent till en ökad arbetsglädje.