Så anpassar du byggnaden för alla

Alla ska kunna gå in och ut ur en byggnad utan problem. Tyvärr är det inte verklighet idag. Men det finns regler som gör att det kommer att se annorlunda ut i framtiden. Bland annat ska alla kunna arbeta på en arbetsplats utan hinder att ta sig in och ut ur en fastighet.

Det mänskliga rättigheterna innefattar alla människor. En person som har funktionsnedsättningar har precis samma rättigheter som en utan. Samhället ska vara tillgängligt för alla människor vilket gör att framtidens bostäder och byggnader behöver tillgänglighetsanpassas. En byggnad behöver alltså vara tillgänglig för alla besökare. Därför är funktionsanpassade passersystem en bra investering.

Automatisk dörröppnare är ett bra första steg

Dörrautomatik underlättar för alla människor att ta sig ut och in i en byggnad, framförallt för personer som har en funktionsnedsättning. Detta är extra viktigt för besökare och kunder i offentliga byggnader. Att behöva öppna och stänga en dörr manuellt fungerar inte för alla och är därför inte ett alternativ. Om du håller på att bygga en fastighet eller har ett kontor där det inte finns dörrautomatik är det en god idé att ta in en offert för det. Det finns bra leverantörer som kan öka tillgängligheten för alla med en elektrisk dörröppnare.

Alla ska ha samma villkor

Förutom att alla ska kunna ta sig in i en byggnad vill Arbetsmiljöverket se att alla ska kunna arbeta på samma villkor. Det har kommit nya föreskrifter och dessa gäller alla nya arbetsplatser som håller på att byggas eller som genomgår en renovering. Det kan bli en dyr historia för företag som behöver göra större renoveringar i framtiden men det är för allas bästa. Om du har ett företag vill du garanterat att alla ska kunna arbeta för dig och känna sig välkommen.

Arbetsmiljöverket reglerar tillgänglighet på arbetsplatser

Det är du som arbetsgivare som har totalansvar över att arbetsmiljön är säker och att det finns en god tillgänglighet i lokalerna för alla. Du som arbetsgivare kan läsa om alla föreskrifter hos Arbetsmiljöverket. Du kan även läsa om FN konventionen och de mänskliga rättigheterna där Sverige gått med på att samhället ska göra det som krävs för att alla ska vara inkluderade.